ALEGE ECHIPA DE CONSULTANTA

Servicii de consultanta, la cele mai inalte standarde, usor accesibile tuturor

Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare, managementul deseurilor, consultanta GDPR, infiintari firme, SSM/PSU si inmatriculari auto.

Echipa de consultanta va pune poate ajuta cu urmatoarele tipuri de autorizatii

Acord de functionare activitati comerciale (se obtine de la Primarie)

Acte necesare:

 • Cerere, formular tipizat;
 • B I./C.I. a administrator firma;
 • Delegatia/ imputernicirea persoanei desemnate – acolo unde este cazul;
 • CUI-ul societatii comerciale;
 • Certificatul constatator pentru punctul de lucru;
 • Dovada inregistrare sanitara – veterinara si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul;
 • Procesul verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare si notificarea certificarii conformitatii, dupa caz (de ex. pentru saloane de infrumusetare si coafura/ manichiura);
 • Autorizatia de Mediu, daca spatiul destinat comertului depaseste 400 mp;
 • Autorizatia de Securitate incendiu, dupa caz;
 • Declaratie de clasificare, daca este cazul;
 • Alte avize, autorizatii, acorduri, declaratii si certificate speciale, dupa caz;
 • Contractul de detinere a spatiului;
 • Acord de subinchiriere, unde este cazul;
 • Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar; 
 • Acordul Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari si tabelul nominal cu acordul proprietarilor, vecini ai spatiului, pe orizontala si verticala, conform Legii nr. 230/2007 – numai in cazul in care se schimba obiectul de activitate;
 • Planul de situatie privind incadrarea in zona a spatiului comercial, la scarile 1:500 si 1:2000;
 • Releveul spatiului inchiriat;
 • Autorizatia de construire insotita de procesul verbal de receptionare a lucrarii unde este cazul;
 • Contractul incheiat cu o societate de salubrizare, insotit de ultima factura si chitanta prin care s-a efectuat plata acesteia;
 • Adresa emisa de catre Administratia Pietelor pentru titularul de contract, prin care se atesta faptul ca agentul economic nu figureaza cu datorii;
 • Fotografii exterior, dupa caz;
 • Acordul de functionare eliberat anterior, in original.
Autorizatie de functionare pentru activitati de alimentatie publica

Acte necesare:

 • Cerere – formular tipizat;
 • Dovada platii taxei pentru eliberarea/ vizarea autorizatiei – copie certificata conform cu originalul;
 • Imputernicire pentru depunere documentatie/ridicare autorizatie, daca este cazul– in original;
 • I./C.I. persoana care depune documentatia de autorizare – copie;
 • CUI societate– copie;
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registului Comertului pentru deschiderea si autorizarea punctului de lucru – copie;
 • Declaratia de impunere privind ocuparea domeniului public, inregistrata la D.I.T.L. al sectorului aferent, daca este cazul – copie;
 • Dovada folosirii spatiului (contract inchiriere/ act proprietate etc.) – copie;
 • Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar– copie;
 • Autorizatie de construire/ alt document prin care s-a autorizat schimbarea de destinatie in unitate de alimentatie publica, daca este cazul – copie;
 • Autorizatia sanitara de functionare/ Proces verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare/ Notificare de certificarea conformitatii – copie;
 • Autorizatie sanitara veterinara/ Documentul de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor – copie;
 • Autorizatia de mediu/ declaratie pe proprie raspundere ca sunt mai putin de 100 de locuri pe scaun/ dovada solicitarii de obtinere a autorizatiei de la autoritatea de mediu – copie;
 • Autorizatia de securitate la incendiu, daca este cazul – copie;
 • Adresa cu informatii privind calificarea personalului angajat;
 • Declaratie privind clasificarea unitatii– original;
 • Certificatul eliberat de I.T.M/ extras Revisal cu informatii privind calificarea angajatilor – copie;
 • Acordul Asociatiei de Proprietari care va contine data Adunarii Generale in care s-a aprobat ca agentul economic sa desfasoare activitate de alimentatie publica intr-un spatiu al condominiului precum si orarul de functionare aprobat. Tabelul nominal cu proprietarii direct afectati de activitatea desfasurata de catre agentul economic, pe plan orizontal si vertical, cu B.I./C.I.- serie si numar si semnatura;
 • Planul de incadrare in zona, la scarile 1:500 si 1:2000 / Planul complexului comercial in care se afla unitatea, cu pozitionarea acesteia – unde este cazul;
 • Releveul;
 • Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie a lucrarii /Avizul de amplasare pentru constructiile provizorii amplasate pe domeniul public (inclusiv pentru terase);
 • Certificatul de atestare fiscala care arata ca societatea nu are datorii la bugetul local ;
 • Fotografii (fata si lateral);
 • Acordul de functionare eliberat anterior, in original;
Aviz / Autorizare DSV

Conform legilor in vigoare, doar anumite activitati si in anumite limite, sunt obligate sa solicite aviz sau autorizare DSV, odata cu intocmirea unui Manual HACCP si a unui Memoriu tehnic.

Documentele necesare pentru obtinerea Avizului DSV sunt:

 • Cererea tip,
 • Certificat de înregistrare firmă (CUI) în copie,
 • Certificat Constatator Legii 359/ 2004,
 • Schiţa spatiului în care veţi descrie încăperile, utilajele şi circuitele de lucru,
 • Act de identitate administrator, în copie.
Manual HACCP

Legislatia din Romania, in conformitate cu legislatia europeana, obliga operatorii economici din industria alimentiei publice sa respecte anumite reguli de igiena alimentara si sa intocmeasca si sa aplice un astfel de plan de igiena a alimentelor.

Lipsa planului de siguranta alimentara poate rezulta in amenzi sau in suspendarea activitatii in cazul in care se constata ca nerespectarea acestor reguli de igiena alimentara au condus la imbolnavirea populatiei.

Manualul HACCP este o lucrare scrisa, care contine o serie de principii si proceduri ce trebuie implementate de  catre toti operatorii economici care activeaza in industria alimentatiei publice, in anumite conditii. Printre aceste proceduri se numara procedura de autocontrol, procedura de rechemare de pe piata a produselor neconforme, procedurile de igienizare, trasabilitate produse etc.

Principiile HACCP trebuie insotite de un Memoriu Tehnic cu date specifice ale locatiei la care se face referire.

Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

DIVERSE AVIZE

Avize / Acorduri Cerute Prin Certificat De Urbanism

de la 150 RON

Aviz Primar Sector

de la 150 RON

Aviz De Amplasament E- Distributie Muntenia (Energie Electrica)

de la 150 RON

Acord Mediu – Agentia Pentru Protectia Mediului Bucuresti /Ilfov

de la 150 RON

Aviz Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ( Securitate La Incendiu Si Protectie Civila)

de la 200 RON

Acord Inspectoratul Regional In Constructii Bucuresti-Ilfov

de la 150 RON

Aviz Distrigaz Sud Retele

de la 150 RON

Aviz De Amplasament Apa Nova Bucuresti (Apa Si Canalizare)

de la 150 RON

Aviz Directia Pentru Cultura A Municipiului Bucuresti

de la 200 RON

Aviz M.A.P.N.

de la 150 RON

Aviz A.N.I.F

de la 200 RON

Aviz Energie Termica – Radet

de la 150 RON

Aviz Telecomunicatii

de la 150 RON

Aviz Iluminat Public

de la 150 RON

Aviz Ministerul Transporturilor

de la 150 RON

Contract Salubritate

de la 150 RON

Aviz Brigada De Politie Rutiera

de la 150 RON

Aviz De Initiere A Documentatiei De Urbanism

de la 150 RON

Acord Creditor Ipotecar

de la 150 RON

Aviz ANSVSA

de la 250 RON

Preturile afisate au caracter informativ si nu contin TVA. Pentru pachete complete, unele din aceste avize nu se tarifeaza (sunt incluse).

Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

Autorizatie de Mediu

Documente necesare

 • Cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu (2 exemplare);
 • Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007 ;
 • Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3 la Ord. 1798/2007 ;
 • Act doveditor pentru detinere spatiu;
 • Contracte pentru asigurarea utilitatilor;
 • Contract/dovada pentru predarea deseurilor rezultate din activitate catre cu o unitate autorizata ;
 • Plan de amplasament ;
 • Plan de incadrare in zona ;
 • Certificat de inregistrare al firmei si Certificat constatator emis de ORC-TB;
 • Procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ord. 860/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (dupa caz) ;
 • Acord de mediu

  Documente necesare:

  • Cerere pentru solicitarea Acordului de mediu, in doua exemplare
  • Certificat de Urbanism si Planuri Anexe, in copie
  • Notificare, intocmita conform continutului cadru
  • Dovada de plata a taxei
  Gestiune deseuri

  Conform Legii 211/2011 cu modificarile ulterioare, toate societatile comerciale au obligatii legate de deseurile generate:

  • Colectare selectiva
  • Contract de salubritate
  • Identificare a deseurilor generate
  • Gestiunea deseurilor generate, cu urmarirea trasabilitatii acestora
  Reprezentare Administratia Fondului de Mediu

  Conform HG 196/2005, cu modificarile ulterioare, operatorii economici care pun ambalaj pe piata (importatori sau producatori, re-ambalatori) au obligatia de a intocmi declaratii lunare catre Fondul de Mediu in legatura cu aceste ambalaje.

  De asemenea, la Fondul de Mediu se declara anvelopele, uleiurile, echipamentele electrice etc

  Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

  Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

  Certificat de urbanism

  Certificat Urbanism

  Definitie: Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care este solicitat.

  • actul de proprietate,
  • planurile cadastrale,
  • cererea tip,
  • dovada achitarii unei taxe (in functie de zona).

   Chiar daca in mod legal, pentru a obtine acest document nu aveti nevoie de vreo documentatie speciala intocmita de proiectant, in ultima vreme, din ce in ce mai multe Primarii solicita in plus, pe langa documentele necesare cf. legii, un memoriu tehnic de arhitectura, sau chiar planuri desenate. De aceea, solutia pe ca o propunem este intocmirea de catre proiectant a documentatiilor  solicitate suplimentar fata de actele prevazute in lege.

  Autorizatie de Construire

  Autorizatie de Construire

  Definitie: Autorizatia de construire este actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de Urbanism din cadrul Primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.

  Dosarul prin care se solicita Autorizatia de Construire  cuprinde, conform Legii 50/1991:

  • Cerere tip pentru emiterea Autorizatiei de Construire;
  • Certificatul de urbanism (in copie);
  • Dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);
  • Proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii –DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare);
  • Avize si acorduri ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu;
  • Dovada privind achitarea taxelor legale.

  Termenul legal de eliberare a Autorizatiei de Construire este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, insa, adeseori, acest termen nu este respectat de catre emitent. In acest caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.

  Aviz de Mediu

  Aviz de Mediu

  AVIZUL DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

   

  Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

  Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

  Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 

  Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

  HG 1076/2004 reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative:

  În cazul în care planurile şi programele supuse evaluării de mediu au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

   

   

  Actele necesare la depunerea solicitării:

  • Notificare
  • Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70);
  • Dovada publicării celor două anunţuri publice în mass-media (primul anunț și al doilea anunț), pentru planurile/programele  pentru care nu este necesară obţinerea delegării de competenţă de la autoritatea plublică centrală adică pentru planurile/programele care se desfăşoară pe raza teritorial administrativă a unui singur judeţ. 

   

  Lista acte necesare pentru transferul unui aviz de mediu:

  Aviz de amplasament

  Aviz de amplasament

  Avizul de Amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului.

  Emiterea Avizelor de Amplasament de către operatorii de rețea este reglementată de Ordinul nr. 25/22.06.2016, cu modificările și completările din Ord. ANRE nr. 183/2019 și 201/2019,, privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea.

  Pentru obținerea avizului de amplasament, solicitantul trebuie să depună:

  • Cerere pentru obținere Aviz de Amplasament – cerere pentru clienţii din zona Banat sau cerere pentru clienţii din zona Dobrogea;
  • Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului/incintei/clădirii, în copie. În cazul spațiilor închiriate este necesar și acordul notarial al proprietarului; 
  • Actul de identitate pentru persoanele fizice sau actele societății (certificat de înregistrare la registrul Comerțului, cod fiscal sau alte autorizații legate de funcționare emise de autoritățile competente) pentru persoanele juridice, în copie;
  • Împuternicire în original pentru persoanele juridice, notarială pentru persoanele fizice;
  • Certificatul de urbanism, în copie;
  • Plan de încadrare în teritoriu, în copie, la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism;
  • Plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scară, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei;
  • Studiu de coexistență pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament (dacă este cazul).

  După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament (AA), operatorul de rețea va transmite solicitantului avizul de amplasament favorabil / favorabil condiționat, în maxim 15 zile calendaristice.

  Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

  Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

  SSM

   

  • Documentatie SSM si PSI
  • Instructiuni proprii de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
  • Instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului.
  • Tematici de instructaj privind activitatile de sanatate si securitate in munca.
  • Decizii de numire in functie a lucratorilor desemnati.
  • Program de instruire-testare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
  • Intocmirea normativului cadru intern de acordare a echipamentului individual de protectie (stabilirea tipului de echipament de protectie necesar pe activitati si dotarea lucratorilor cu echipament de protectie).
  • Intocmirea fiselor de expunere la riscuri, pentru examenul medical de angajare.
  • Intocmirea fiselor individuale de instructaj in domeniul sanatatii si securitatii in munca.
  • Organizarea, efectuarea si supravegherea activitatii de instructaj in domeniul sanatatii si securitatii in munca: instructajul general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic respectiv instructajul la reluarea activitatii.
  • Semnalizarea la locul de munca a pericolelor de accidentare, a cailor de evacuare, locatia centrelor de prim ajutor, locatia mijloacelor de interventie etc.
  • Evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale.
  • Organizarea comitetului de sanatate si securitate in munca.
  • Propuneri de masuri cu caracter tehnic, organizatoric si de alt tip, care trebuiesc luate pentru evitarea pericolului grav si iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific.
  • Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM.
  • Consultanta privind Legea 319/2006 si normele de aplicare.
  • Aprovizionare cu materiale obligatorii: truse sanitare de prim ajutor, stingatoare, echipamente de protectie pentru lucratori.
  • Planuri de evacuare.
  Realizarea lucrării de evaluarea riscurilor profesionale
  • Identificarea pericolelor şi efectuarea evaluării factorilor de risc în cadrul unităţii dumneavoastră pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru în conformitate cu prevederile legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii si sănătăţii în muncă, art.7,alin. 4, lit.a în vederea aplicării măsurilor impuse la alin. 4, lit. b,c,d,e, alin. 1,2,3 cât şi a HG 1425 din 11 octombrie 2006, art.15, alin. 1, lit. a.
  ISCIR

  In conformitate cu Legea NR.64/2008, Ordinului 382/2009, firma noastră este autorizată ISCIR să execute servicii de:

  • Reprezentarea cu puteri depline Organizatia in raporturile cu Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat. ( I.S.C.I.R )
  • Asistenta privind identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, precum si transmiterea documentatiilor spre inregistrare la ISCIR.
  • Asistenta privind intretinerea si reparatiile la echipamentele/instalatiile care sunt luate in evidenta de ISCIR.
  • Intocmirea planului de mentenanta pentru echipamentele/sau instalatiile luate in evidenta la ISCIR.
  • Intocmirea si completarea instructiunilor specifice privind exploatarea in siguranta si legala a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenta.
  • Asigurarea existentei instructiunilor de folosire ale fiecarui echipament/fiecarei instalatie.
  • Asigurarea registrelor privind inregistrarea instalatiilor /echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale fara de care acestea nu pot fi puse in functiune.
  • Urmarirea realizarii in termenele stabilite a dispozitiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnica din partea organelor de control ISCIR.
  • Asigurarea prezentei in comisiile de achizitie a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR

   

  Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

  Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

  Inmatriculare auto definitiva/provizorie orice tip de achizitie

   

  • intocmirea documentatiei necesare formalitatilor de inmatriculare;
  • redactarea formularelor: fisa inmatriculare, contract de vanzare-cumparare, cerere inmatriculare;
  • inscrierea in evidenta DITL a autovehiculului;
  • plata taxelor: talon, placute etc.;
  • depunerea dosarului/ridicarea placutelor/actelor inmatriculare sediu DRPCIV;
  • livrarea documente inmatriculare la sediul clientului

   

  Reprezentare Registrul Auto Roman

   

   • redactarea documentatiei necesare
   • plata taxelor: taxa autenticitate, duplicat CIV etc
   • intocmirea dosarului si depunerea acestuia la RAR
   • prezentarea vehiculului la RAR
   • ridicarea si livrarea actelor la sediul clientului

  Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

  Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

  Infiintari firme

  Dosarul complet pentru ORC necesar infiintarii unui SRL cu asociat unic trebuie sa cuprinda:

  –          Cerere de inregistrare;

  –          Vector Fiscal (Anexa 1);

  –          Declaratia Model 1/2;

  –          Rezervarea de denumire;

  –          Declaratia notariala de asociat unic si acceptare a mandatului de administrator;

  –          Specimen de semnatura;

  –          Capitalul social de 200 lei;

  –          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social;

  –          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu social;

  –          Acord asociatie locatari;

  –          Actul constitutiv;

  –          Copie C.I.;

  –          Imputernicire de substituire.

  Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

  Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!