Autorizatie de Mediu

Documente necesare

 • Cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu (2 exemplare);
 • Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007 ;
 • Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3 la Ord. 1798/2007 ;
 • Act doveditor pentru detinere spatiu;
 • Contracte pentru asigurarea utilitatilor;
 • Contract/dovada pentru predarea deseurilor rezultate din activitate catre cu o unitate autorizata ;
 • Plan de amplasament ;
 • Plan de incadrare in zona ;
 • Certificat de inregistrare al firmei si Certificat constatator emis de ORC-TB;
 • Procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ord. 860/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (dupa caz) ;

Acord de mediu

Documente necesare:

 • Cerere pentru solicitarea Acordului de mediu, in doua exemplare
 • Certificat de Urbanism si Planuri Anexe, in copie
 • Notificare, intocmita conform continutului cadru
 • Dovada de plata a taxei

Gestiune deseuri

Conform Legii 211/2011 cu modificarile ulterioare, toate societatile comerciale au obligatii legate de deseurile generate:

 • Colectare selectiva
 • Contract de salubritate
 • Identificare a deseurilor generate
 • Gestiunea deseurilor generate, cu urmarirea trasabilitatii acestora

Reprezentare Administratia  Fondului de Mediu

Conform HG 196/2005, cu modificarile ulterioare, operatorii economici care pun ambalaj pe piata (importatori sau producatori, re-ambalatori) au obligatia de a intocmi declaratii lunare catre Fondul de Mediu in legatura cu aceste ambalaje.

De asemenea, la Fondul de Mediu se declara anvelopele, uleiurile, echipamentele electrice etc

Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

vreau autorizatie