Acord de functionare activitati comerciale (se obtine de la Primarie)

Acte necesare:

 • Cerere, formular tipizat;
 • B I./C.I. a administrator firma;
 • Delegatia/ imputernicirea persoanei desemnate – acolo unde este cazul;
 • CUI-ul societatii comerciale;
 • Certificatul constatator pentru punctul de lucru;
 • Dovada inregistrare sanitara – veterinara si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul;
 • Procesul verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare si notificarea certificarii conformitatii, dupa caz (de ex. pentru saloane de infrumusetare si coafura/ manichiura);
 • Autorizatia de Mediu, daca spatiul destinat comertului depaseste 400 mp;
 • Autorizatia de Securitate incendiu, dupa caz;
 • Declaratie de clasificare, daca este cazul;
 • Alte avize, autorizatii, acorduri, declaratii si certificate speciale, dupa caz;
 • Contractul de detinere a spatiului;
 • Acord de subinchiriere, unde este cazul;
 • Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar;
 • Acordul Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari si tabelul nominal cu acordul proprietarilor, vecini ai spatiului, pe orizontala si verticala, conform Legii nr. 230/2007 – numai in cazul in care se schimba obiectul de activitate;
 • Planul de situatie privind incadrarea in zona a spatiului comercial, la scarile 1:500 si 1:2000;
 • Releveul spatiului inchiriat;
 • Autorizatia de construire insotita de procesul verbal de receptionare a lucrarii unde este cazul;
 • Contractul incheiat cu o societate de salubrizare, insotit de ultima factura si chitanta prin care s-a efectuat plata acesteia;
 • Adresa emisa de catre Administratia Pietelor pentru titularul de contract, prin care se atesta faptul ca agentul economic nu figureaza cu datorii;
 • Fotografii exterior, dupa caz;
 • Acordul de functionare eliberat anterior, in original.

 

Autorizatie de functionare pentru activitati de alimentatie publica

Acte necesare:

 • Cerere – formular tipizat;
 • Dovada platii taxei pentru eliberarea/ vizarea autorizatiei – copie certificata conform cu originalul;
 • Imputernicire pentru depunere documentatie/ridicare autorizatie, daca este cazul– in original;
 • I./C.I. persoana care depune documentatia de autorizare – copie;
 • CUI societate– copie;
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registului Comertului pentru deschiderea si autorizarea punctului de lucru – copie;
 • Declaratia de impunere privind ocuparea domeniului public, inregistrata la D.I.T.L. al sectorului aferent, daca este cazul – copie;
 • Dovada folosirii spatiului (contract inchiriere/ act proprietate etc.) – copie;
 • Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar– copie;
 • Autorizatie de construire/ alt document prin care s-a autorizat schimbarea de destinatie in unitate de alimentatie publica, daca este cazul – copie;
 • Autorizatia sanitara de functionare/ Proces verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare/ Notificare de certificarea conformitatii – copie;
 • Autorizatie sanitara veterinara/ Documentul de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor – copie;
 • Autorizatia de mediu/ declaratie pe proprie raspundere ca sunt mai putin de 100 de locuri pe scaun/ dovada solicitarii de obtinere a autorizatiei de la autoritatea de mediu – copie;
 • Autorizatia de securitate la incendiu, daca este cazul – copie;
 • Adresa cu informatii privind calificarea personalului angajat;
 • Declaratie privind clasificarea unitatii– original;
 • Certificatul eliberat de I.T.M/ extras Revisal cu informatii privind calificarea angajatilor – copie;
 • Acordul Asociatiei de Proprietari care va contine data Adunarii Generale in care s-a aprobat ca agentul economic sa desfasoare activitate de alimentatie publica intr-un spatiu al condominiului precum si orarul de functionare aprobat. Tabelul nominal cu proprietarii direct afectati de activitatea desfasurata de catre agentul economic, pe plan orizontal si vertical, cu B.I./C.I.- serie si numar si semnatura;
 • Planul de incadrare in zona, la scarile 1:500 si 1:2000 / Planul complexului comercial in care se afla unitatea, cu pozitionarea acesteia – unde este cazul;
 • Releveul;
 • Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie a lucrarii /Avizul de amplasare pentru constructiile provizorii amplasate pe domeniul public (inclusiv pentru terase);
 • Certificatul de atestare fiscala care arata ca societatea nu are datorii la bugetul local ;
 • Fotografii (fata si lateral);
 • Acordul de functionare eliberat anterior, in original;

 

AVIZ/AUTORIZARE DSV

Conform legilor in vigoare, doar anumite activitati si in anumite limite, sunt obligate sa solicite aviz sau autorizare DSV, odata cu intocmirea unui Manual HACCP si a unui Memoriu tehnic.

Documentele necesare pentru obtinerea Avizului DSV sunt:

 • Cererea tip,
 • Certificat de înregistrare firmă (CUI) în copie,
 • Certificat Constatator Legii 359/ 2004,
 • Schiţa spatiului în care veţi descrie încăperile, utilajele şi circuitele de lucru,
 • Act de identitate administrator, în copie.

 

Manual HACCP

Legislatia din Romania, in conformitate cu legislatia europeana, obliga operatorii economici din industria alimentiei publice sa respecte anumite reguli de igiena alimentara si sa intocmeasca si sa aplice un astfel de plan de igiena a alimentelor.

Lipsa planului de siguranta alimentara poate rezulta in amenzi sau in suspendarea activitatii in cazul in care se constata ca nerespectarea acestor reguli de igiena alimentara au condus la imbolnavirea populatiei.

Manualul HACCP este o lucrare scrisa, care contine o serie de principii si proceduri ce trebuie implementate de  catre toti operatorii economici care activeaza in industria alimentatiei publice, in anumite conditii. Printre aceste proceduri se numara procedura de autocontrol, procedura de rechemare de pe piata a produselor neconforme, procedurile de igienizare, trasabilitate produse etc.

Principiile HACCP trebuie insotite de un Memoriu Tehnic cu date specifice ale locatiei la care se face referire.

Echipa noastra de consultanta va sta la dispozitie pentru suport in obtinerea autorizatiilor necesare.

Suntem o echipa de consultanti cu experienta multidisciplinara si atitudine pozitiva. Obtinem orice tip de autorizatie sau aviz, in cel mai scurt timp posibil, la cel mai bun pret posibil. Contacteaza-ne!

vreau autorizatie