SSM – servicii acoperite:

 • Documentatie SSM si PSI.
 • Instructiuni proprii de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului.
 • Tematici de instructaj privind activitatile de sanatate si securitate in munca.
 • Decizii de numire in functie a lucratorilor desemnati.
 • Program de instruire-testare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Intocmirea normativului cadru intern de acordare a echipamentului individual de protectie (stabilirea tipului de echipament de protectie necesar pe activitati si dotarea lucratorilor cu echipament de protectie).
 • Intocmirea fiselor de expunere la riscuri, pentru examenul medical de angajare.
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj in domeniul sanatatii si securitatii in munca.
 • Organizarea, efectuarea si supravegherea activitatii de instructaj in domeniul sanatatii si securitatii in munca: instructajul general, instructajul la locul de munca, instructajul periodic respectiv instructajul la reluarea activitatii.
 • Semnalizarea la locul de munca a pericolelor de accidentare, a cailor de evacuare, locatia centrelor de prim ajutor, locatia mijloacelor de interventie etc.
 • Evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale.
 • Organizarea comitetului de sanatate si securitate in munca.
 • Propuneri de masuri cu caracter tehnic, organizatoric si de alt tip, care trebuiesc luate pentru evitarea pericolului grav si iminent, stabilirea zonelor cu risc ridicat si specific.
 • Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM.
 • Consultanta privind Legea 319/2006 si normele de aplicare.
 • Aprovizionare cu materiale obligatorii: truse sanitare de prim ajutor, stingatoare, echipamente de protectie pentru lucratori.
 • Planuri de evacuare.

Realizarea lucrării de evaluarea riscurilor profesionale: 150-350 RON/loc de muncă/post de lucru

 • Identificarea pericolelor şi efectuarea evaluării factorilor de risc în cadrul unităţii dumneavoastră pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru în conformitate cu prevederile legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii si sănătăţii în muncă, art.7,alin. 4, lit.a în vederea aplicării măsurilor impuse la alin. 4, lit. b,c,d,e, alin. 1,2,3 cât şi a HG 1425 din 11 octombrie 2006, art.15, alin. 1, lit. a.

OFERTĂ DE PRESTĂRI SERVICII ISCIR:

In conformitate cu Legea NR.64/2008, Ordinului 382/2009, firma noastră este autorizată ISCIR să execute servicii de:

 • Reprezentarea cu puteri depline Organizatia in raporturile cu Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat ( I.S.C.I.R ).
 • Asistenta privind identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, precum si transmiterea documentatiilor spre inregistrare la ISCIR.
 • Asistenta privind intretinerea si reparatiile la echipamentele/instalatiile care sunt luate in evidenta de ISCIR.
 • Intocmirea planului de mentenanta pentru echipamentele/sau instalatiile luate in evidenta la ISCIR.
 • Intocmirea si completarea instructiunilor specifice privind exploatarea in siguranta si legala a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenta.
 • Asigurarea existentei instructiunilor de folosire ale fiecarui echipament/fiecarei instalatie.
 • Asigurarea registrelor privind inregistrarea instalatiilor /echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale fara de care acestea nu pot fi puse in functiune.
 • Urmarirea realizarii in termenele stabilite a dispozitiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnica din partea organelor de control ISCIR.
 • Asigurarea prezentei in comisiile de achizitie a echipamentelor /instalatiilor din domeniul ISCIR.

 

Preturile difera in functie de capacitatea instalatiei.

Pentru orice detalii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi.